Gerede YeniGün Gazetesi
Hazreti Mehdi ne zaman gelecek?

Değerli Okuyucularım geçen hafta Hz. Mehdi (a.s) ile ilgili genel bir yazı yazdım. Yaşadığımız yüzyıl; sona yaklaştığımız en yakın yüzyıldır. Hz. Peygamberin dönemi de dâhil kıyametin ne zaman kopacağı sorulmuş, Hz. Mehdi’nin geleceği, Hz. İsa’nın yeryüzüne ne zaman ineceği hep merak edilmiştir.

İnsanların asırlardır özlemini duydukları bu güzel dönem, hadislerin işaretlerine göre ‘yarım yüzyıldan fazla‘ sürecektir. Ve yüzyıllardır İslam dünyası için bu kadar büyük önem taşıyan bu tarihi müjdenin gerçekleşmesine çok az bir zaman kalmıştır. Hicri 1400 lü yıllar (şu anda 1435 yılındayız) Mehdi yüzyılı olma ihtimali çok kuvvetlidir. Hadislerin birçoğu yerini bulmuştur. Özellikle 20-25 yıl içersinde hadiseler çok hızlı cereyan etmiştir. İmam Rabbani Hz.leri,  Hz. Mehdi’nin, Peygamberimiz (sav)’in vefatından 1000 (bin) sene geçtikten sonra, “bin ile ikinci bin yıl arasında” geleceğini bildirmektedir. Büyük İslam âlimi İmam Suyuti’den yapılan rivayete göre, Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde, ümmetin ömrünün 1500 seneyi aşmayacağını bildirdiğini haber vermektedir. Bediüzzaman Hz.leri, farklı tarihlerde yaptığı açıklamaların hepsinde, Mehdi ve talebelerinin geliş zamanı olarak hicri 14. yüzyılın başlarına işaret etmiştir. Bir sözünde, Mehdi’nin asr-ı saadet döneminden 1400 sene sonra çıkacağını şöyle belirtmektedir:

“İstikbal-i dünyeviyede 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karib (yakın) zannetmişler.” (Sözler, 318) Üstad’ın ifadesinde belirttiği, “sahabe döneminden 1400 sene sonrası” hicri 14. asrın başlarına, yani miladi olarak 1979-1980 senelerine denk gelmektedir. Bediüzzaman, Mehdi’nin göreve başlaması ve inkârcı zihniyeti fikren mağlup etmesi ile ilgili olarak Şam’da yaptığı konuşmasında şu tarihleri bildirmektedir; hicri 1371 senesinden sonra yaşanacak gelişmelere dikkat çekerek, Bediüzzaman, Mehdi’nin göreve başlamasının bu tarihten 30-40 yıl sonra olacağını bildirmiştir. Bu tarih ise hicri 1401-1411, miladi olarak da 1980-1990 yılları arasıdır. Yine aynı konuşmanın devamında Üstad, Mehdi’nin inkârcı fikir sistemini fen, ilim ve medeniyetin imkânları sayesinde fikren susturacağını haber vermiştir. Bu fikri üstünlüğün tarihi olarak da 1371 tarihinden yarım asır sonrasını bildirmiştir. Bu da hicri 1421, yani miladi 2001 senesi demektir. Peygamberimiz (sav)’in hadisleri, büyük Ehl-i Sünnet âlimlerinin, yaşadıkları yüzyılların kutupları, müceddidleri, müçtehidleri olmuş kıymetli İslam âlimlerinin tüm açıklamaları ittifakla içerisinde bulunduğumuz bu yüzyıla işaret etmektedir. Yine bu kaynaklarda belirtilen ‘Ahir Zaman Alametleri‘ olarak bilinen hemen hemen tüm olaylar, aynı hadislerde ‘bir tesbihin taneleri gibi birbiri ardınca‘ sözleriyle ifade edildiği gibi arka arkaya gerçekleşmiş durumdadır. Dünyada hemen her gün yaşanan gelişmeler içerisinde bulunduğumuz dönemin ‘Ahir Zaman‘ olduğunun ve ‘Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ın bu çağda ortaya çıkacaklarının ve onların vesilesiyle yaşanacak kutlu dönemin yaklaştığının‘ habercisi niteliğindedir.

Günümüzde bu gerçek artık, bu konuyla ilgilenen ya da ilgilenmeyen herkes tarafından bilinmekte; yerli ya da yabancı tüm televizyonlarda, radyolarda, sohbet programlarında, gazete ve dergilerde, konferanslarda, internet sitelerinde herkes Hz. Mehdi (as) konusundan bahsetmektedir. Kuşkusuz ki bu da Hz. Mehdi (as)’ın hadislerde bildirilen ve gelişini haber veren çok önemli bir işarettir.

YORUM YAPMAYA NE DERSİNİZ

Yukarı Geri Ana Sayfa