29-Ocak-2023 19:38:10

Cankoç Medya Kuruluşudur.

$ 18.8473 € 20.5076
23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı

İLK MECLİS

Amasya ve Erzurum Kongrelerinden sonra Atatürk İstiklal Savaşı’ndaki faaliyetler ve milletin selameti için alınacak kararların tartışılması gerektiğini savunarak bir meclisin kurulmasını ister. Komutanlarla ve bazı Valilerle olan yazışmalardan sonra, 19 Mart 1920 tarihinde karar kesinleşerek bu karar Vali ve Komutanlara tebliğ edilir.

Yeni meclisin adı “Türkiye Büyük Millet Meclisi” olarak benimsenir ve yer olarak ta Ankara münasip görülür. Meclise gidecekler için seçimler İl, Sancak idare ve meclis üyeleri ile Müdafa-i hukuk merkez kurul üyeleri ve ikinci seçmenlerle gizli oy açık tasnif yapılacağı karar alınır seçim bölgesi olacak her Sancaktan beş üye seçilecektir. Seçimlerde her parti ve cemiyet üye gösterebileceği gibi, kutsal mücadeleye katılmak isteyen herkes aday olabilecektir. Bu esaslara göre seçim yapılmış, Ankara’ya gelen Milletvekillerinin öğretmen okulunda kalmaları sağlanmış Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte gelen Milletvekillerinin iştiraki ile 23 Nisan 1920 Cuma günü Hacı Bayram Camii’nde kılınan Cuma namazı sonrası ilk meclis dualarla açılmıştır.

Birinci Meclis 23 Nisan 1920-16 Nisan 1923 tarihleri arasında faaliyet gösterdi.

Birinci Meclis farklı görüşleri savunan %75’i genç 35-40 yaşlarında bir üye yapısına sahipti.

Birinci Mecliste düşünceler hür olarak dile getiriliyordu.

Vatan savunmasının ve yeni kurulan bu meclisin bağımsızlık savaşında yetersiz kalacağını Milletvekilleri arasında söyleyenlere hitaben yaptığı Meclis konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk;

“Bazı arkadaşlar yoksulluğumuzu bahane ederek ümitsizliğe kapılıp memleketlerine dönmek istiyorlarmış. Kimseyi zorla Türkiye Büyük Millet Meclisine davet etmedim. Herkes kararında hürdür. Ben kutsal davaya inanmış bir insan olarak hiçbir yere gitmemeye karar verdim. Hepiniz gidebilirsiniz.

Ben asker Mustafa Kemal olarak, mavzerimi elime alır, fişekleri göğsüme dizerim. Bir elime de bayrağı alır, Elma Dağı’na çıkarım. Orada tek kurşunum kalana kadar vatana savunurum.” Diyordu.

Milletvekilleri çoğu zaman Ankara’da “Bekar hanı” ortamında yaşıyorlardı. Günde üç öğün tabldot olarak maliyeti 55 kuruştan karınlarını doyuruyorlar, mutfak işlerini ise imece usulü dönüşümlü olarak yürütüyorlardı. Aylık 100 lira olan Milletvekili maaşlarını bütçe açığını kapatmak için almıyorlardı.

%33’ü sivil bürokrat %14’ü asker, %25’i serbest meslek sahibiydi. İçlerinde Aşiret Reisi’de vardı, doktorda vardı…

Meclisteki zaman zaman görülen büyük anlaşmazlıklara rağmen, hepsi de hedeflerinin memleketi düşmandan kurtarmak olduğunun bilinci içerisindeydiler.

Gaz lambası ile aydınlanan, okullardan taşınan tahta sıralarda oturan, bulunan sobalarla ısınılan, farklı görüşten ama, aynı amaç için buluşmuş, haklarında “idam fermanı” çıkmışken bu Vatan sevdalısı genç Milletvekilleri tarafından oluşan içerisinde yaşlı ve bilgili Din Alimlerinin de bulunduğu bu ilk meclis, çoğu zamanlarla mukayese dahi edilemeyecek başarılı bir meclis olmuştur.

23 NİSAN EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI; DÜNYA ÇOCUKLARININ TEK BAYRAMIDIR

Atatürk’ün çocuk sevgisi dünya tarafından bilinmektedir. Atatürk her fırsatta “Bu günün küçükleri, yarının büyükleridir.” Diyerek çocukların toplumların gelişmesi için nedenli önemli olduğunu belirtmiştir. Geleceğin çocukların elinde olduğunu düşünen Atatürk 1924 senesinde ilk meclisin açılış tarihi olan 23 Nisan gününün “Çocuk Bayramı” olarak kutlanmasına karar vermiş ve daha sonra bu bayram çocuklara armağan edilmiştir.

Çocuk bayramının dünya çocukları arasında kardeşlik, sevgi ve dostluk bağlarını geliştirerek barış içerisinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenmektedir.

Ülkesini düşman ve işgalinden kurtarıp, hemen her alanda devrimler gerçekleştiren, halkının dünyaya bakış açısını değiştiren Atatürk’ün en büyük hayali çağdaşlaşma; “Yani sanayisini kurmuş, orta sınıfı sağlam olduğu bir ülkeydi.”

Birleşmiş Milletler tarafından 1974 yılının dünyada “Dünya Çocuk Yılı” ilan edilmesi üzerine TRT Ankara televizyonu çocuk programları Müdürü Tekin Özertem ve yardımcısı Canan Arısoy tarafından bütün dünya çocuklarını kucaklamayı amaçlayan bir proje hazırlanmıştır.

Bu proje TRT kurumunun üst yönetimi tarafından benimsenince organizasyon çalışmalarına başlanmış böylece “TRT Uluslar arası 23 Nisan Çocuk Şenliği”nin birincisi 23 Nisan 1979’da ülkemizde Rusya, Irak, İtalya, Romanya ve Bulgaristan çocuklarının sergilediği Milli oyunlarıyla başlamıştır. 1974 yılından 2000 yılına kadar Ankara’da düzenlenen şenlikler, sonraki yıllarda İzmir, İstanbul, Antalya gibi Ülkemizin çeşitleri büyük şehirlerinde de kutlanmaya başlanmıştır. Her sene 100’den fazla Ülkelerden sayıları 20-25 binlere varan çocuklar, her 23 Nisan’da Türkiye’mizde çocuk bayramlarını coşkuyla kutlamaya devam etmektedirler.

Yazımız devam edecektir.

Cevap bırakın