04-Aralık-2022 06:52:12

Cankoç Medya Kuruluşudur.

$ 18.6718 € 19.6651
Hayvanı olan köye gidecek!

Hayvanı olan köye gidecek!

Gerede Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Arslan Yurt Başkanlığı’nda toplanarak önemli bir karar aldı. Uzun zamandır tartışılan “ilçede hayvancılık yapılması” konusuna son noktayı koyan kurul, Gerede Panayırları’nın akabinde ilçede artık hayvancılık yapılmaması noktasında önemli bir karara imza attı.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 246. Maddesine dayanılarak alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, “Kanun gereği, ‘20 binden fazla nüfusa sahip olan şehirlerde umumi caddelerde veya belediyelerce tayin edilecek mıntıkalar içinde hayvan ahırı bulundurulmaması memnudur.’ İbaresine göre belediye mücavir alanları içersinde hayvancılık yapılmaması kararı oy birliği ile alınmıştır.”denildi.

Ayrıca toplantıda alınan karara ilişkin diğer maddelerde şu ibareler yer aldı: “Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 246. Maddesi gereği şehirler ve kasabalar belediye dahilinde görülen hayvan işlerinin ortadan kaldırılması ve mazarratlarının izalesi belediyeye aittir. İlçe genelinde olası salgın hastalıklara karşın şebeke suyunun uç noktalarda 0.5 ppm bakiye klor olacak şekilde dezenfeksiyonunun sağlanması ve devamlılığının takip edilmesine, yaz aylarının gelmesi ile beraber sinek, böcek gibi haşerelerin aşırı üremesi düşünülerek ilçe merkezinde gerekli ilaçlama çalışmalarının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Cevap bırakın