31-Ocak-2023 05:32:19

Cankoç Medya Kuruluşudur.

$ 18.8497 € 20.5201
Yapılandırmayı kaçırmayın!

Yapılandırmayı kaçırmayın!

Gerede Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Bolu Defterdarlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü işbirliği ile “6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Gerede Kaymakamı Arslan Yurt, Yeniçağa Kaymakam Vekili Rıdvan Demir, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Bolu Defterdarı Zekai Dede, SGK İl Müdürü Erhan Çavuş, Bolu Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yüksel Ceylan, Daire amirleri, STK temsilcileri, İşadamları ve Gerede’de bulunan mali müşavirler katıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kaşka, toplantı öncesi bir konuşma yaparak odanın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Kaymakam Arslan Yurt, Belediye Başkanı Mustafa Allar ve TÜRMOB Bolu Başkanı Yüksel Ceylan da toplantıda kısa bir konuşma yaptı.

Biran önce!..

Toplantıda Bolu Defterdarı Zekai Dede ile SGK İl Müdürü Erhan Çavuş, Bolu TÜRMOB Başkanı Yüksel Ceylan ve GTSO Genel Sekreteri Şerafettin Dağyıldızı üyelere yasayla birlikte sağlanan avantajları anlattı. Yasayla hem esnafın, hem ticaret erbabı ve sanayicilerin borçlarının ödenmesi için kolaylıklar sağlandığı belirtilirken vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olan tüm kesimlerin bir an önce başvuru yapması ve taksitlerini aksatmamaları istenildi.

İl Defterdarı Zekai Dede, Yasanın önemli avantajlar sunduğunu ve 15000 e yakın başvuru beklediklerini dile getirdi ve 6736 Sayılı Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’nun vergi düzenlemeleri hakkında bugüne kadar çıkmış en önemli kanun olduğunu söyledi.

İlgili vergi mükelleflerinin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini anlatan Defterdar Zekai Dede, ayrıca ilgili vergi mükelleflerini matrah artışı konusunda da uyararak özellikle inşaat işinde çalışanların mutlaka matrah artışı yapmalarını istedi. Dede, sunumunda bu kanunla getirilen vergi kolaylıklarını şöyle özetledi:

-30/06/2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme,

-Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezalarında büyük oranda indirim, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca % 50 indirim,

-Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının % 50’sinin silinmesi,

-İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

-Eczanelerde cezasız ve faizsiz stok kayıtlarının düzeltilmesi,

-Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler için vergi incelemesinden muafiyet,

-Beyan edilmemiş gelirler ve kazançların pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyanı,

-Yapılandırılan borçların kredi kartı ile ödenmesi,

-6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

-Vadesi 31/12/2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçların silinmesi konusunda bilgiler verdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erhan Çavuş ise  “Bildiğiniz gibi 6736 sayılı kanun gereği 19 Ağustos tarihi öncesindeki bütün borçlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılandırılıyor. Yapılandırmalar peşin veya 6-9-12-18 eşit taksitte ödenebilecek. Bir ay ödeyecekler, bir ay ödemeyecekler. Peşin ödemelerde biriken bütün faiz borçlarının yarısı tamamı ile af oluyor. İdari para cezalarında prim aslının yarısı, artı bütün gecikme faizleri af oluyor. Bağ-Kur ve işletmelerimize ait idare para cezaları, icraya teşkil etmiş borçlar, GSS primleri, emekli sandığı kesenekleri, 2925’e ait primler gibi birçok konuya kolaylıklar getiriyoruz. Özellikle bu borçların ödenmesinde işverenlere ait birçok yenilik var. İşverenler, il müdürlüğümüze müracaat edebilirler. Ya da dosyasının bulunduğu merkezlere müracaat ederek bu yapılandırmalardan istifade edebilirler. Bu süre Ekim ayının sonunda sonlanacak.” dedi.

Genel sekreter Şerafettin Dağyıldızı ise oda aidatlarına getirilen düzenleme ile Kanunun ilgili maddesine göre; 30/06/2016 tarihinden önce ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan Oda aidatların asıllarını bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde (31 Ekim 2016 tarihine kadar) dilekçe ile  başvuruda bulunmak şartıyla ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar (30 Kasım 2016 tarihine kadar) aidat borcunun tamamını peşin veya azami 6 taksit ile ödenmesi durumunda gecikme zamlarının tahsilinden tamamen vazgeçilecektir. Ödemeler nakit veya kredi kartı ile yapılabilecek olup kredi kartı ile anlaşmalı banka kartlarına azami 6 takside kadar bölünebilecektir. Askıda buluna üyelerin ise 6.taksit ödeme sonunda askıdan ineceği, anlaşmalı bankalarla yapılan 6 taksit kredi kartı ödemesinde ise askıdan inme işleminin anında uygulanacağını ifade etti. Daha sonra soru cevap bölümünde katılımcılar aydınlatıldı.

Cevap bırakın