29-Mayıs-2023 00:19:19

Cankoç Medya Kuruluşudur.

$ 20.0171 € 21.4959
GEREKLİ GİRİŞİMLER OCAK’TA YAPILDI

GEREKLİ GİRİŞİMLER OCAK’TA YAPILDI

İlçedeki önemli tarihi yapılar arasında yer alan Keçi Kalesi’ne ilişkin son zamanlarda kamuoyunda Gerede Belediyesi’nin bu tarihi alana sahip çıkmadığına yönelik iddialara yazılı açıklama ile yanıt verildi.

Yapılan açıklamada, bu tarihi alanın restorasyonu ve gerekli düzenlemelerin yapılması için Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na 26 Ocak 2017 tarihinde kalenin durumu ile ilgili resmi yazının gönderildiğine yer verilirken, 10 Ağustos 2017 tarihinde kurula gönderilen bu yazıya cevap verildiği ifadeleri yer aldı. Kurulun bu yazıya acilen proje hazırlanarak, kalede gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğine karar verdiği, Gerede Belediyesi olarak tarihi alan olduğu için hiçbir şekilde Keçi Kalesi’nde izinsiz bir çalışma yapmanın mümkün olmadığı açıklamada yer aldı.

Bilimsel kazı yapın!

 

Gerede Belediyesi, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından gönderilen resmi yazıyı da açıklamada paylaşırken, kurulun gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı; “Bolu İli, Gerede ilçesi sınırları içerisinde bulunan Keçi Kalesine ilişkin Kurumuzun 26/01/2017 gün ve 4045 sayılı kararı doğrultusunda üyelerimizden oluşan bir komisyon tarafından gerçekleştirilen yerinde inceleme sonrasında hazırlanan 07/08/2017 gün ve 4089 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonrasında;

Bolu İli, Gerede İlçesi Keçi Kalesindeki incelemeler sırasında kalenin restore edilmiş duvarlarında yer yer malzeme boşalmalarının meydana geldiği; iç kısmında yabani otların sıklığı nedeniyle kaleyi gezmenin ve algılamanın kolay olmadığı, kaleye ilişkin olumsuz bir izlenim bıraktığı; bu nedenle Bolu Müzesi denetiminde, temizlik çalışmaları ve kale duvarlarındaki yer yer malzeme boşalmalarının onarılması gerektiğine;

Keçi Kalesinin dış suru üzerinde ve güneybatı köşesinde bulunan 1 numaralı burcunun yaklaşık olarak yarısının çöktüğü, ivedilikle önlem alınmadığı taktirde tamamen çökerek sur duvarını da tahrip etmesi olasılığının yanı sıra kaleye ulaşımı sağlayan toprak yolun da bu surun hemen önünde yer aldığı dikkate alındığında , burcun onarılması için ivedilikle proje hazırlanarak Kurulumuz onayına sunulması ve onaylandığı taktirde ivedilikle uygulamaya geçilmesi gerektiğine;

Keçi Kalesinde önceki yıllarda Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü denetiminde restorasyon çalışmaları yapıldığı, bu çalışmalar öncesinde 1992-1993 yıllarında Bolu Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde araştırma hafriyatları gerçekleştirildiği bilindiğinden, kurulumuzca Kalede yapılmış olan restorasyon çalışmalarının değerlendirilmesi ve gelecekte yapılacak restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarında doğru ve sağlıklı değerlendirme yapabilmek için söz konusu hafriyat raporlarının Kurul Müdürlüğüne iletilmesine;

Bizans Dönemine ait olduğu ifade edilen kalenin daha önceki dönemlerde de iskan görmüş olabileceğine dair bazı izlenimler oluşması nedeniyle kalenin kuruluş tarihinin tam olarak belirlenebilmesi, mimari yapıların ortaya çıkartılarak restorasyon-restitüsyon çalışmalarından sonra örenyeri olarak halkın ziyaretine açılabilmesi için, kalede ve iç kalede bilimsel kazılar yapılması için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Gerede Belediye Başkanlığına öneride bulunulmasına karar verildi.

Cevap bırakın