29-Ocak-2023 05:22:15

Cankoç Medya Kuruluşudur.

$ 18.8473 € 20.5076
İHALE TARİHİ NETLEŞTİ

İHALE TARİHİ NETLEŞTİ

Başlangıç tarihi bilinmeyen, geçmişi yıllar öncesine dayanan, Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı 15-16-17 Eylül 1. Panayır, 29-30 Eylül, 01 Ekim 2.Panayır olmak üzere 3+3 gün süreyle yapılacak.

05 Eylül 2017 Salı günü saat:14.00´da Lunapark, 06 Eylül 2017 Çarşamba günü saat:13.30´da Köfterciler, saat:14.30´da Kahvehaneler, saat:14.40´da Pastaneler, saat:15.00´da WC’ler ve saat:15.30’da Lokantalar Encümen huzurunda Gerede Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminatlarını ihale saatinden önce yatırarak dilekçe ile müracaat etmeleri gerekiyor.        Kiralamaktan vazgeçenlerin geçici teminatları Belediyeye gelir kaydedilecek.       Kiralanan Köfterci, Kahvehane, Pastane, WC, Lokanta dükkânları amacı dışında faaliyette bulunamayacak. İhale yapılacak olan Lunapark, Köfterci, Şekerci, Kahvehane, Pastane, WC ve Lokanta dükkânlarını Belediye Encümeni kiraya verip vermemekte serbest. İhale şartnamesi mesai saatleri içersinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilecek.

Cevap bırakın